Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo raporty edukacyjne zawierające dane o stanie oświaty w Powiecie Tucholskim:


Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel.(52) 5590700
fax (52) 5590701
© 2010 Starostwo Powiatowe w Tucholi