LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, GIMNAZJÓW ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST POWIAT TUCHOLSKI


Regulamin przyznawania stypendium naukowego  Starosty Tucholskiego oraz jednorazowego stypendium  Starosty Tucholskiego za wybitne osiągnięcia  uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski

link do regulaminu

Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel.(52) 5590700
fax (52) 5590701
© 2010 Starostwo Powiatowe w Tucholi