Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą. Powołanie Uczelni jest inicjatywą lokalną, a utworzona została przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego.

Uczelnia swą działalność rozpoczęła w 2003 roku, wówczas to po raz pierwszy w dziejach powiatu tucholskiego rozpoczął się proces kształcenia na poziomie wyższym.

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Polsce, kształcącą na kierunku Leśnictwo. Zainteresowanie pogłębianiem wiedzy wynika z położenia uczelni na terenie Borów Tucholskich oraz z funkcjonowania w Tucholi Zespołu Szkół Leśnych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Zatem Uczelnia jest naturalnym kierunkiem kontynuowania nauki na studiach wyższych. Wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią wykładowcy z renomowanych ośrodków naukowych w Polsce: Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Torunia i Warszawy. Dzięki tej kadrze studenci otrzymują najnowocześniejszą wiedzę z zakresu prowadzonych kierunków.
Tak jak w uczelniach publicznych, studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi otrzymują pomoc stypendialną z budżetu państwa.
Ukończenie studiów na prowadzonych kierunkach poza tytułem inżyniera daje również atrakcyjny zawód i co ważne, poszukiwane na rynku pracy kompetencje.


Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel.(52) 5590700
fax (52) 5590701
© 2010 Starostwo Powiatowe w Tucholi